VITO Håndteringsveiledning

Version: 1.7 (10/2017)

 

01
Fyll frityrkokeren til det maksimale oljenivået.

02
Juster frityrtemperaturen til maks. 175°C/350°F

03
Når fritysoljens temperaturen har nådd 40 ° C / 105 ° F kan du begynne måling med Oiltester

04
Skriv ned måleresultatet i HACCP ark.